فلج معده و عوارض مرتبط با آن

By |2021-12-15T06:13:53-01:00دسامبر 15th, 2021|Categories: مقالات سیستم گوارشی, مقالات عمومی پزشکی|Tags: , , , , , , , , , , , |

در فلج معده، معده قادر به تخلیه طبیعی غذا نخواهد بود. در این بین عملکرد روده به هم خواهد ریخت. چه داروهایی به درمان بیماری فلج معده کمک خواهد کرد؟