مسمومیت غذایی

By |2021-08-11T05:32:08+00:00آگوست 11th, 2021|Categories: مقالات سیستم گوارشی, مقالات عمومی پزشکی|Tags: , , , , , , , , , , , |

بیماری که بر اثر انتقال آلودگی یا خراب بودن مواد غذایی در انسان به وجود می آید را مسمومیت غذایی می نامیم. درمان مسمومیت غذایی به جه صورت انجام میشود؟